Download bộ cài đặt XPENOLOGY DSM 6.2.3

Download bộ cài đặt XPENOLOGY DSM 6.2.3

  • Bộ công cụ tạo USB Boot XPENOLOGY.zip

https://go.playtek.net/download-xpenology623

Link Trực Tiếp

https://mega.nz/file/bbxQlCBY#l0Cl2PyUsH6BnfGAsVWcWs8Mq0Qp7Iq4Rdm5n8DPBVs

Link MEGA

File cài đặt hệ điều hành DSM 6.2.3 dành cho model DS918+

https://global.download.synology.com/download/DSM/release/6.2.3/25426/DSM_DS918%2B_25426.pat

Link Trực Tiếp

File cài đặt hệ điều hành DSM 6.2.3 dành cho model DS3617xs

https://global.download.synology.com/download/DSM/release/6.2.3/25426/DSM_DS3617xs_25426.pat

Link Trực Tiếp

2 thoughts on “0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *